Address: NO.1 Chengxinlu Gaokaiqu.
Tel 0310 -4455880
      0310 -4455885
Fax 0310 -4455880
Postal Code: 056107
Contact: Manager Guo
Mobile: 18630000555
Contact: Manager Hao
Mobile: 13313302838
Website: www.hbmeishun.com
E-mail: hbmeishun@163.com

Ultrasonic Impact Treatment Equipment (UIT)


Ultrasonic Machining Equipment


Ultrasonic impact finishing of metals equipment


Ultrasonic impact finishing of metals equipment


Ultrasonic Machining Equipment


Rotary ultrasonic machining equipment

Copyright: Handan Meishun Machinery Co., Ltd. JIICP BEI 15026497-1
Address: NO.1 Chengxinlu Gaokaiqu Tel :0310 -4455880 Website: www.hbmeishun.com